Sklep internetowy UK

Budujemy sklepy internetowe w UK

Excell Microsoft Office Porady

excel funkcje matematyczne

Excel oferuje wiele funkcji matematycznych, które umożliwiają wykonywanie różnorodnych operacji na liczbach. Poniżej przedstawię kilka przykładów popularnych funkcji matematycznych w Excelu:

 1. SUM (SUMA): Funkcja SUM oblicza sumę podanych liczb. Na przykład:
  scss
  =SUM(A1:A10)
 2. AVERAGE (ŚREDNIA): Funkcja AVERAGE oblicza średnią z podanych liczb. Na przykład:
  scss
  =AVERAGE(A1:A10)
 3. MAX (MAKSIMUM) i MIN (MINIMUM): Funkcje MAX i MIN zwracają odpowiednio największą i najmniejszą wartość z podanych liczb. Na przykład:
  scss
  =MAX(A1:A10) =MIN(A1:A10)
 4. ABS (WARTOŚĆ.ABSOLUTNA): Funkcja ABS zwraca wartość absolutną danej liczby. Na przykład:
  scss
  =ABS(-5)
 5. ROUND (ZAOKRĄGLENIE): Funkcja ROUND zaokrągla podaną liczbę do określonej liczby miejsc po przecinku. Na przykład:
  scss
  =ROUND(3.14159, 2)
 6. SQRT (PIERWIASTEK KWADRATOWY): Funkcja SQRT oblicza pierwiastek kwadratowy danej liczby. Na przykład:
  scss
  =SQRT(16)
 7. POWER (POTĘGA): Funkcja POWER podnosi podaną liczbę do określonej potęgi. Na przykład:
  scss
  =POWER(2, 3)
 8. LOG (LOGARYTM): Funkcja LOG oblicza logarytm danej liczby w określonej podstawie. Na przykład:
  scss
  =LOG(100, 10)
 9. MOD (RESZTA Z DZIELENIA): Funkcja MOD zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb. Na przykład:
  scss
  =MOD(10, 3)
 10. RAND (LOSOWOŚĆ) i RANDBETWEEN (LOSOWOŚĆ.ODDO): Funkcja RAND generuje losową liczbę z przedziału 0 do 1, natomiast funkcja RANDBETWEEN generuje losową liczbę z określonego przedziału. Na przykład:
  scss
  =RAND() =RANDBETWEEN(1, 100)

To tylko kilka przykładów funkcji matematycznych w Excelu. Program oferuje wiele innych funkcji, które umożliwiają wykonywanie skomplikowanych operacji matematycznych, statystycznych i finansowych. Możesz znaleźć pełną listę funkcji oraz ich opisy w dokumentacji Excela lub w dostępnych materiałach online.

CZYTAJ  tabela przestawna excel

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *